Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG VÀ BÁO CÁO PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH Ở CẤP ĐỘ TỔ CHỨC

1. Giới thiệu khóa đào tạo định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính ở cấp độ tổ chức, đào tạo kiểm kê khí nhà kính

 Khóa học định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính là khóa học được xây dựng giúp đào tạo nhận thức cho nhân viên về kiểm khí nhà kính, bao gồm:

 • Nắm rõ kiến thức chung về các khái niệm về kiểm kê khí nhà kính
 • Hiểu các nguyên tắc kiểm kê khí nhà kính
 • Hiểu biết về xác định ranh giới tổ chức,
 • Hiểu biết về xác định ranh giới hoạt động kiểm kê khí nhà kính
 • Hiểu biết về phương pháp kiểm kê khí nhà kính

2. Mục tiêu của khóa đào tạo

Khóa học này được thiết kế với các mục tiêu sau:

 • Hiểu biết các nguyên tắc về kiểm kê khí nhà kính,
 • Hiểu rõ việc xác định ranh giới tổ chức, ranh giới hoạt động,
 • Biết cách thực hiện kiểm kê khí nhà kính ở cấp độ tổ chức,
 • Có thể lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính ở cấp độ cơ sở

3. Đối tượng tham gia khóa đào tạo

Khóa học định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính dành cho các đối tượng sau:

 • Các trưởng phòng, quản lý cấp cao
 • Các chuyên gia về kiểm kê khí nhà kính
 • Các thành viên trong phòng hoặc bộ phận liên quan đến kiểm kê khí nhà kính
 • Các đại diện, cán bộ quản lý trong công ty
 • Các cá nhân quan tâm và muốn tìm hiểu nội dung, chủ đề của khóa đào tạo kiểm kê khí nhà kính.

4. Nội dung khóa đào tạo định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính ở cấp độ cơ sở

Nội dung khóa học định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính ở cấp độ cơ sở được xây dựng từ:

- ISO 14064-1:2018: Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

- The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

Bao gồm phần lý thuyết và phần thực hành, cụ thể như sau:

1. Giới thiệu

2. Các nguyên tắc kiểm kê khí nhà kính

3. Ranh giới tổ chức

4. Thực hành về xác định ranh giới tổ chức

5. Ranh giới hoạt động

6. Thực hành về ranh giới hoạt động

7. Năm cơ sở (năm nền) - theo dõi phát thải theo thời gian

8. Thực hành xác định năm cơ sở

9. Tính toán phát thải

10. Thực hành tính toán phát thải

11. Quản lý chất lượng kiểm kê khí nhà kính

12. Báo cáo kiểm kê khí nhà kính

13. Thực hành báo cáo kiểm khí nhà kính.

5. Chứng chỉ sau khóa đào tạo

Học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi đã hoàn thành khóa đào tạo với các điều kiện sau:

 • Tham dự đầy đủ khóa đào tạo
 • Điểm thi đạt 70% điểm thi cuối khóa

- Những học viên không tham dự đầy đủ thời lượng học và không tham dự kỳ kiểm tra cuối khoá sẽ không được cấp chứng chỉ.

- Chứng chỉ  sẽ do công ty TNHH SISCERT cấp. 

Trên đây là những thông tin về khóa đào tạo định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính mà các doanh nghiệp, tổ chức cần biết.

Mọi thắc mắc của quý khách hàng về dịch vụ khóa đào tạo định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn chi tiết trong thời gian sớm nhất.

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH KHÍ NHÀ KÍNH

Địa chỉ: B.3-49 CT3-SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com; http://kiemkeknk.naturecert.org/

You cannot copy content of this page