Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
VAI TRÒ CỦA THÍCH ỨNG TRONG VIỆC THÚC ĐẨY GIẢM PHÁT THẢI LÀ GÌ?

Giảm phát thải - Như bạn đã nhận thức rõ, việc giảm lượng khí thải để đạt được mục tiêu khí hậu ấm lên 1,5 độ C (1,5 độ C) của Thỏa thuận Paris sẽ đòi hỏi sự ủng hộ sâu sắc hơn của cộng đồng. Hiện nay, các câu chuyện chính về hành động khí hậu tập trung vào nhu cầu giảm khí thải để 'cứu hành tinh'. Nhưng, về mặt địa chất mà nói, hành tinh này không cần phải cứu. Nó sẽ tiếp tục quay và cuộc sống sẽ tiếp tục phát triển bất kể tương lai của nhân loại.

Tương lai của nhân loại là điều mà chúng ta với tư cách là các chuyên gia quản lý khí nhà kính (GHG) đang đấu tranh, nhưng quy mô hành tinh được sử dụng bởi câu chuyện khí hậu chính thống này quá lớn, rất ít người có thể kết nối với nó hoặc cảm thấy có khả năng ảnh hưởng đến nó. Do đó, việc đóng khung này có thể dễ dàng khiến người dân bình thường không thể thực hiện các hành động về khí hậu. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng tập trung vào các tác động của con người trong cộng đồng trực tiếp của một người có thể kích hoạt các phản ứng cảm xúc [ Pandve et al. 2011 , Stecula và Merkley, 2019 ; Van de Velde và cộng sự, 2010 ; Lampiris và cộng sự, 2017], gợi ý rằng thông điệp về các tác động lấy con người làm trọng tâm của việc giảm thiểu biến đổi khí hậu (các hành động ngăn chặn biến đổi khí hậu trong tương lai bằng cách giảm lượng khí thải) và thích ứng (các hành động làm giảm các nguy cơ trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu), có thể giúp tăng cường tình cảm của công chúng đối với hành động. Mục tiêu tin nhắn đại dịch COVID-19 hiện tại là phản ứng cảm xúc này bằng cách cảnh báo công chúng rằng các nhóm có nguy cơ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, và may mắn thay, thông điệp này đang tạo ra sự hỗ trợ cho các biện pháp y tế công cộng cần thiết.

Mặc dù thông điệp không phải là nhiệm vụ chính của các chuyên gia KNK và các nguy cơ về biến đổi khí hậu không được xác định rõ ràng như COVID-19, nhưng thông điệp lấy con người làm trọng tâm là rất quan trọng để thiết lập các chính sách hành động khí hậu và cần thông báo cho công việc của chúng tôi. Tôi đề xuất ở đây rằng các chuyên gia KNK có thể giúp xây dựng hỗ trợ cho việc giảm phát thải bằng cách tích hợp các biện pháp thích ứng hiệp đồng vào công việc giảm thiểu của chúng tôi và thảo luận rõ ràng về các tác động phúc lợi con người mong đợi của chúng. Các nghiên cứu điển hình từ một số thành phố lớn của Mỹ cung cấp các ví dụ về cách tích hợp khả năng thích ứng vào công việc biến đổi khí hậu và tường thuật truyền thông của bạn.

SỰ CẦN THIẾT CỦA SỰ THÍCH ỨNG

Với tư cách là các chuyên gia quản lý KNK, chúng tôi cố gắng tạo ra tác động có ý nghĩa trong việc giảm thiểu phát thải và chuẩn bị cho thế giới của chúng ta trước những nguy cơ ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Quy mô thiệt hại trong tương lai có thể được giảm bớt bằng cách giảm lượng khí thải, nhưng không thể tránh khỏi thiệt hại về khí hậu do phát thải hiện tại và quá khứ. Hành động khí hậu, thông qua việc thích ứng, phải giải quyết các tác động 'tiềm ẩn' của lượng khí thải tích lũy trong quá khứ. Ngay cả khi chúng ta lạc quan, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho những tác động của việc nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C. Khí hậu mới này sẽ kéo theo các mô hình mưa bị thay đổi sâu sắc, mực nước biển cao hơn, các đợt nắng nóng tăng cường, các đại dương có tính axit hơn và mức độ nghiêm trọng của bão tăng lên. Như khoa học đã cảnh báo từ lâu, những thay đổi này sẽ gây ra lũ lụt, hạn hán, thiệt hại cho các thành phố ven biển, gián đoạn giao thông, mở rộng các thách thức nông nghiệp và làm trầm trọng thêm các mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng, cùng nhiều hậu quả khác. Việc hình dung một tương lai bền vững nhất thiết đòi hỏi cả giảm thiểu phát thải và thích ứng.

Các kế hoạch hành động về khí hậu (CAP) và các chính sách khác nhằm mục tiêu giảm phát thải, cũng phải giải quyết các tác động khí hậu 'tiềm ẩn' này. Kinh nghiệm trong quá khứ, phần lớn ở cấp địa phương, cho thấy rằng việc ưu tiên thích ứng và làm nổi bật những lợi ích mang lại cho phúc lợi con người, có thể tạo ra sự hỗ trợ cho các CAP và do đó củng cố mục tiêu chính sách giảm phát thải.

GIẢM THIỂU VÀ THÍCH ỨNG: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THỎA THUẬN XANH

Nghị quyết về Thỏa thuận xanh mới của Hoa Kỳ (US) và Thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu (EU)lộ trình là những ví dụ về cách tiếp cận chính sách liên kết giảm nhẹ KNK với các mục tiêu giải quyết tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng thu nhập, công bằng chủng tộc và bền vững kinh tế. Nói cách khác, những cách tiếp cận này cấu trúc các chính sách giảm phát thải để giải quyết rộng rãi hơn công bằng, sức khỏe và cơ hội việc làm trong nỗ lực xây dựng một liên minh lớn hơn để hỗ trợ ban hành chính sách. Công việc giảm thiểu trong các đề xuất của Hoa Kỳ và EU đều liên quan đến việc đại tu cơ sở hạ tầng cho năng lượng, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác. Các mục tiêu phi KNK được nhắm đến thông qua “việc làm xanh” có mức lương có thể sống được và phân bổ công bằng đầu tư công và tư. Các tính năng thích ứng có ý nghĩa trong mỗi đề xuất: đề xuất của Hoa Kỳ kêu gọi hỗ trợ các cộng đồng có nguy cơ cao về thiệt hại hoặc gián đoạn khí hậu và các mục tiêu về sức khỏe con người. Đề xuất của EU thành lập Quỹ Chuyển tiếp Công bằng để hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu. Nhìn chung, cách tiếp cận liên kết Thỏa thuận xanh này sử dụng sự thích ứng, cùng với các mục tiêu khác, để thu hút sự ủng hộ của cộng đồng trong Hoa Kỳ và EU để giảm thiểu. 

Các chuyên gia KNK có thể bắt chước cách tiếp cận của Thỏa thuận Xanh. Hành động giảm thiểu và thích ứng kết hợp một cách tự nhiên với một số lượng lớn các biện pháp can thiệp nhằm đạt được cả hai mục tiêu. Sự kết hợp này được bộc lộ khi một thành phố giảm bớt các bề mặt không thấm nước của nó thông qua việc thêm cây cối và thảm thực vật để cô lập carbon, một hành động cũng làm giảm nguy cơ lũ lụt  và sóng nhiệt  bên cạnh các lợi ích khác . Ngoài ra, hệ thống lưới điện phân phối bằng năng lượng mặt trời trong khu dân cư có thể thay thế năng lượng có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch và giữ cho đèn sáng khi các cơn bão thường xuyên hơn làm sập đường dây điện . Vì vậy, làm thế nào để chúng ta đạt được các mối liên kết giảm thiểu và thích ứng này trong công việc giảm nhẹ KNK của chúng ta?

Các chuyên gia KNK nên thiết kế và đánh giá các lợi ích thích ứng như một phần trong phân tích của họ về cách đầu tư các nguồn lực giảm nhẹ. Ví dụ: khi xem xét một dự án lâm nghiệp, phân tích của bạn có thể ưu tiên phục hồi rừng ngập mặn ven biển hơn một dự án gỗ nội địa vì rừng ngập mặn mang lại những lợi ích thích ứng bổ sung : kiểm soát xói mòn, cung cấp nơi sinh sản cho cá và bảo vệ các khu định cư ven biển khỏi thiệt hại do bão. Việc phân tích như vậy cần được thực hiện khi bắt đầu phát triển chương trình hoặc dự án để định hướng (các) hoạt động hướng tới cả các mục tiêu giảm thiểu và thích ứng.

You cannot copy content of this page