Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
BÍ KÍP ĐƯỢC KHÁI QUÁT VỀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN KNK

BÍ KÍP ĐƯỢC KHÁI QUÁT VỀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN KNK

Khi thực hiện công việc kế toán khí nhà kính (KNK), chẳng hạn như chuẩn bị kiểm kê phát thải hoặc đánh giá một dự án giảm phát thải, tại một số điểm, bạn sẽ cần phải áp dụng đánh giá của chuyên gia. Bạn có thể cần phải đưa ra các giả định để lấp đầy khoảng trống trong dữ liệu hoạt động hoặc sửa đổi phương pháp ước tính lượng khí thải để giải thích các điều kiện của quá trình không được phương pháp luận hoặc hệ số phát thải mặc định dự đoán trước.

Thật không may, không có tài liệu hướng dẫn nào lường trước được mọi vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra. Chính trong những thời điểm này, bạn nên tham khảo các nguyên tắc định lượng KNK và chất lượng kế toán.

Rất dễ dàng để quên đi một thứ rất cơ bản như các nguyên tắc chất lượng. Hoặc tệ hơn, hãy gạt bỏ những nguyên tắc cao cấp như vậy và coi chúng như một trong những tấm áp phích vô nghĩa với hình ảnh một người đang leo núi bên trên một lời nói đầy cảm hứng. Tuy nhiên, tất cả chúng ta nên dành thời gian cho mỗi nỗ lực ước tính để xem xét các nguyên tắc chất lượng. Chúng thực sự hữu ích như một tấm nền để định hướng và giải thích cho các đánh giá chuyên môn của chúng tôi.

Tuy nhiên, khi bạn dành thời gian cho các nguyên tắc chất lượng này để ước tính KNK, bạn bắt đầu nhận thấy rằng có sự khác biệt trong việc áp dụng và cách xác định chúng trong các nghị định thư, tiêu chuẩn và hướng dẫn (Bảng 1). Bạn có biết tại sao lại tồn tại những khác biệt này không? Có lý do gì khiến chúng được định nghĩa khác nhau, hay có vấn đề gì ở đây?

Câu trả lời cho những câu hỏi này có thể gây ngạc nhiên. Tôi đặc biệt muốn nêu ra một vấn đề ăn mòn và bắt nguồn từ một nguyên tắc còn thiếu. Tuy nhiên, trước khi tôi giải quyết bí ẩn về nguyên tắc còn thiếu này, chúng ta hãy xem lại Bảng 1 và Bảng 2 và trạng thái của các nguyên tắc kế toán KNK qua các tài liệu hướng dẫn cơ bản.

Bảng 1: Các nguyên tắc chất lượng được đưa vào một số tài liệu tham khảo chính về kế toán KNK (Bảng 2)

* Được hầu hết các chương trình bù đắp KNK tự nguyện áp dụng (ví dụ: Tiêu chuẩn carbon đã được kiểm định)

** Không phân biệt khái niệm về khả năng so sánh giữa các kiểm kê phát thải, mà thay vào đó, làm mờ khái niệm với "tính nhất quán" của chuỗi thời gian cho một kiểm kê riêng lẻ.

? Tài liệu tham khảo Nghị định thư KNK này tương đương với việc đưa "tính bảo thủ" vào làm nguyên tắc. Nó được liệt kê tách biệt với các nguyên tắc khác trong một hộp văn bản.

Bảng 2: Chi tiết về một số tài liệu tham khảo kế toán KNK chính [2]

Tên ngắn gọnTài liệu tham khảoLoại hình kế toán môi trường2
Hướng dẫn IPCCHướng dẫn của IPCC về kiểm kê KNK quốc gia (1995, 1996, 2000, 2003, 2006, 2019)Công nhận ở cấp quốc gia
ISO 14064-1Chuẩn mực báo cáo và kế toán doanh nghiệp theo Nghị định thư KNK (2001 và 2004)Đóng góp ở cấp độ tổ chức
Nghị định thư KNKPChuẩn mực báo cáo và kế toán doanh nghiệp theo Nghị định thư KNK (2001 và 2004)Đóng góp ở cấp độ tổ chức
Các thành phố KNKPNghị định thư toàn cầu về kiểm kê phát thải khí nhà kính quy mô cộng đồng (2014, 2021)Công nhận ở cấp tài phán địa phương
Các sản phẩm KNKPChuẩn mực kế toán và báo cáo vòng đời sản phẩmGhi nhận ở cấp độ sản phẩm
ISO 14064-2ISO 14064 – Phần 2 (2006, 2019)Hậu quả ở cấp độ dự án
Dự án KNKPNghị định thư KNK về Kế toán Dự án (2005)Hậu quả ở cấp độ dự án
Chính sách KNKPNghị định thư về Chính sách và Tiêu chuẩn Hành động KNK (2014)Hệ quả ở cấp độ chính sách

Ứng cử viên khả dĩ nhất cho một tài liệu thành lập trong lĩnh vực kế toán KNK là Hướng dẫn của IPCC về Kiểm kê KNK quốc gia, đã được sửa đổi và mở rộng nhiều lần (1995, 1996, 2000, 2003, 2006, 2019). Trong những năm qua, cùng với các cuộc đàm phán song song về hướng dẫn báo cáo của UNFCCC cho các Bên, các tác giả của IPCC đã đạt được sự đồng thuận về một tập hợp các nguyên tắc chất lượng được xác định chính xác cần phải quen thuộc (liên kết tại đây nếu bạn cần bổ sung).

Hai thập kỷ trước, tôi đã đặt tên viết tắt TACCC như một cách ghi nhớ dễ hiểu cho việc đào tạo các chuyên gia rà soát kiểm kê quốc gia thuộc UNFCCC. Chữ cái đầu tiên được cố ý đặt là "T" để minh bạch, vì nó nên được xem như một nguyên tắc meta. Nếu không có sự minh bạch, không một nguyên tắc nào khác có thể tự thể hiện. [3] Vì vậy, vì lý do chính đáng, tất cả các quy trình, tiêu chuẩn và hướng dẫn chính về tính toán KNK đều bao gồm nguyên tắc này.

Tương tự, tất cả các nghị định thư, tiêu chuẩn và hướng dẫn này tuân theo hướng dẫn thực hành tốt của IPCC và UNFCCC để đưa ra các đánh giá và bao gồm các nguyên tắc “A” “chính xác”, “C” “đầy đủ” và chuỗi thời gian “C” “nhất quán”. [4] Đây là mỗi nguyên tắc vững chắc không thể phủ nhận được mong muốn về chất lượng của các ước tính phát thải và loại bỏ KNK.

Tuy nhiên, bạn sẽ lưu ý rằng cuộc thảo luận này vẫn còn thiếu một chữ “C” trong từ viết tắt của tôi — nguyên tắc bí ẩn của chúng tôi. IPCC bao gồm chữ “C” này, nhưng tại sao hầu hết các tài liệu hướng dẫn kế toán KNK chính khác lại bỏ qua nguyên tắc này? Trước khi giải quyết chữ “C” bị mất tích một cách bí ẩn này, tôi sẽ chuyển sang hai nguyên tắc khác được tìm thấy trong các nghị định thư và tiêu chuẩn khác, chưa được liệt kê trong hướng dẫn của IPCC.

Một bổ sung thú vị mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng một số tiêu chuẩn và quy trình kế toán KNK liên quan đến các phương pháp kế toán môi trường do hậu quả là nguyên tắc ước tính “tính thận trọng”. Nhìn bề ngoài, nguyên tắc này có vẻ hợp lý khi định lượng các lợi ích về giảm phát thải KNK. Bạn thường không muốn ghi quá nhiều tác động ước tính của một can thiệp. Tuy nhiên, về mặt logic, có một sự bất hợp lý giữa nguyên tắc này và “độ chính xác”. Việc áp dụng tính bảo thủ trong thực tế dẫn đến xu hướng có chủ đích của các kết quả định lượng sao cho chúng đi chệch khỏi ước tính điểm chính xác nhất (tức là không thiên vị về mặt thống kê). Hầu hết các nghị định thư và tiêu chuẩn do hậu quả này ít nhất cũng thừa nhận sự không hợp lý này. Và vì vậy, tính bảo thủ không phải là một nguyên tắc "C" bí ẩn.

Tôi sẽ tranh luận rằng thay vì chỉ định "tính bảo thủ" như một nguyên tắc kế toán KNK riêng biệt - do đó đặt hai nguyên tắc vào xung đột công khai - mà nó nên được giải quyết như một cân nhắc thiết kế chính sách trong mỗi chương trình hoặc quy định KNK (tức là, liệu, như thế nào và để mức độ bảo thủ nào được tích hợp vào các quy tắc và phương pháp luận cụ thể). Sau đó, nó có thể được thể hiện trong các quy tắc và phương pháp luận của chương trình để phù hợp với nhu cầu và mong đợi của người dùng dự kiến. Thay vào đó, các nguyên tắc kết hợp về “tính minh bạch” và “độ chính xác” cần được hiểu là yêu cầu công bố công khai các yếu tố không đảm bảo liên quan đến việc định lượng các tác động giảm phát thải KNK. “Tính bảo thủ” cũng nổi bật như một nguyên tắc chất lượng dữ liệu đặc biệt khó xử. Giữ tất cả các yếu tố khác không đổi, tất cả các nguyên tắc khác đại diện cho các đặc điểm mà người ta nên cố gắng tối đa hóa (ví dụ: độ chính xác và đầy đủ hơn là tốt). Ngược lại, ngày càng có nhiều “tính bảo thủ” không phải là một đặc điểm tốt về khách quan để dữ liệu được trưng bày. Thay vào đó, bạn chỉ muốn số lượng sai lệch thận trọng thích hợp trong các ước tính, mà trong một số trường hợp có thể là không.

Nguyên tắc “tính phù hợp” được bao gồm trong hầu hết các tiêu chuẩn và quy trình tính toán KNK chính, nhưng không có trong Hướng dẫn của IPCC. Trong lần kiểm tra đầu tiên, nguyên tắc này có vẻ hiển nhiên. Tất nhiên, chúng tôi không muốn ước tính phát thải KNK của chúng tôi không liên quan. Tại sao bạn lại cố gắng chuẩn bị kiểm kê phát thải hoặc định lượng các tác động giảm phát thải của một can thiệp nếu dữ liệu kết quả không liên quan đến những người sử dụng dự kiến ​​của các kết quả đó? Vì vậy, tại sao các nghị định thư và tiêu chuẩn khác này lại quyết định rằng cần phải thêm khái niệm có vẻ hiển nhiên này trong khi IPCC thì không? Mỗi tài liệu tham khảo khác đều cố gắng cung cấp hướng dẫn chung và linh hoạt cho bất kỳ ứng dụng nào của loại dữ liệu kế toán môi trường được nhắm mục tiêu của chúng. Và khi làm như vậy, rất mơ hồ về cách chính xác các ước tính kết quả sẽ hoặc nên được sử dụng như thế nào. Sự không rõ ràng này không tồn tại trong Hướng dẫn của IPCC, có ứng dụng dễ hiểu — báo cáo tuân thủ về phát thải KNK theo các điều ước quốc tế. Tính phù hợp của Hướng dẫn IPCC, theo thiết kế, là hiển nhiên. Ngược lại, người ta chỉ hy vọng rằng dữ liệu được tạo ra theo các nghị định thư hoặc tiêu chuẩn khác này sẽ tìm thấy các ứng dụng mang tính xây dựng. Tôi lập luận rằng một nghị định thư, tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn được xây dựng tốt, theo thiết kế, cũng phải có liên quan bằng cách xác định chính xác hơn cách sử dụng các ước tính kết quả được tạo ra theo nó. Các vấn đề nghiêm trọng phát sinh từ sự mơ hồ của ứng dụng này khó có thể được đền bù bằng cách nhắc nhở người dùng rằng họ nên tránh dựa vào dữ liệu không liên quan. Nếu tôi có thể sử dụng cây đũa thần của mình, tôi sẽ xóa "sự liên quan" khỏi một nguyên tắc phẩm chất. Thật không may, tất cả đều quá quen thuộc và nhắc nhở tôi về việc sử dụng lịch sử của chúng tôi về "thực" như một tiêu chí chất lượng bù đắp carbon vô nghĩa nhưng cảm thấy tốt.

Bây giờ, cuối cùng, chúng ta hãy quay trở lại nguyên tắc còn thiếu một cách bí ẩn của chúng ta — “C” “so sánh được”. Tại sao nó thường xuyên bị thiếu?

Thật kỳ lạ khi hình dung bất kỳ “tiêu chuẩn” thích hợp nào không có mục đích cơ bản là thiết lập các thực hành tạo ra kết quả có thể so sánh được. Đó không phải là mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn hóa — kết quả có thể lặp lại có thể hỗ trợ khả năng so sánh (tức là khả năng tương tác)? Nói một cách đơn giản, bằng cách so sánh, chúng tôi có nghĩa là ước tính phát thải được tạo ra cho một thực thể (ví dụ: cơ sở, công ty, thành phố, quốc gia, dự án, chính sách hoặc sản phẩm) có thể được so sánh với ước tính được đưa ra cho các đơn vị khác trong cùng ranh giới hệ thống kế toán. Ý nghĩa của nguyên tắc này đặc biệt hữu ích đối với các phương pháp tính toán môi trường quy kết, vì chúng phải tạo ra các ước tính phát thải cho một tập hợp các thực thể tổng bằng tổng toàn hệ thống. [5] Việc không có một nguyên tắc rõ ràng kêu gọi các kết quả có thể so sánh được trong việc áp dụng Nghị định thư KNK và các tài liệu tham khảo ISO là đáng chú ý! Ví dụ, có rất nhiều cách sử dụng báo cáo kiểm kê KNK của công ty phụ thuộc vào các ước tính có thể so sánh giữa các công ty. Cụ thể, toàn bộ đề xuất về việc sử dụng thông tin công bố được báo cáo của công ty để thông báo cho nhà đầu tư và các quyết định của các bên liên quan khác giả định rằng việc tiết lộ là có thể so sánh được. Tuy nhiên, các nghị định thư và tiêu chuẩn được sử dụng để tiết lộ thậm chí còn không hướng tới mục tiêu đó, thậm chí còn chưa đạt được điều đó. Việc thiết kế một nghị định thư hoặc tiêu chuẩn có thể không theo đuổi việc tạo ra các ước tính có thể so sánh được và vẫn có ý nghĩa về mặt môi trường đối với việc ra quyết định không? Logic nào biện minh cho sự chú ý to lớn dành cho việc ngăn chặn việc đếm kép giữa các kho phát thải của công ty mà ngay từ đầu không thể so sánh được? Nếu chúng ta đồng ý rằng các hành động khí hậu sẽ bị ảnh hưởng nếu được xây dựng dựa trên tính toán sai lệch về KNK, thì chúng ta cần có sự chính xác hơn về việc áp dụng từng tiêu chuẩn. Tính trung lập của chính sách và chương trình là một đặc điểm ảo tưởng trong một tiêu chuẩn. Không thực tế khi mong đợi một “tiêu chuẩn” hữu ích có thể áp dụng rộng rãi đến mức ngay cả những giới hạn của khả năng áp dụng đó cũng không được biết đến. Trớ trêu thay, ngoài nhóm này, chỉ có các hướng dẫn của IPCC mới thúc đẩy tiêu chuẩn hóa, trong khi các nghị định thư và tiêu chuẩn khác này được dán nhãn tốt hơn là hướng dẫn linh hoạt phù hợp với một loạt các ứng dụng tính toán KNK. Tôi lập luận rằng việc không có "khả năng so sánh" được cung cấp bởi các nghị định thư và tiêu chuẩn khác này là căn nguyên của những sai lầm và vấn đề về tính toán KNK rất nghiêm trọng. Tôi sẽ tìm hiểu kỹ những vấn đề này trong một bài đăng sắp tới về cách xác định rõ hơn việc tính toán KNK theo quy định.

Trong bối cảnh của các phương pháp kế toán môi trường theo hệ quả, “khả năng so sánh” là một khái niệm mang nhiều sắc thái hơn. Nó được mong muốn trong bối cảnh mà một chính sách hoặc quyết định khác liên quan đến một loạt các lựa chọn giảm nhẹ KNK. Đánh giá tác động của mỗi lựa chọn phải được so sánh với việc ra quyết định về dự án, chính sách hoặc hành động hỗ trợ. Nhưng bạn sẽ không mong đợi, hoặc thậm chí nhất thiết phải mong muốn, khả năng so sánh của các đánh giá tác động trên các bối cảnh ra quyết định hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, nguyên tắc áp dụng trong giới hạn so sánh một hoạt động giảm thiểu đơn lẻ (ví dụ: hẹp, chẳng hạn như cho một nguồn phát thải trên một địa điểm) hoặc chính sách (ví dụ, rộng, chẳng hạn như các hành động trong lĩnh vực xây dựng trên toàn quốc).

Tôi hy vọng việc thu hút sự chú ý của bạn đến những sự khác biệt về nguyên tắc này đã kích thích tư duy, mặc dù bản chất có vẻ trần tục và lãng mạn của chủ đề này. Giống như nhiều ngành nghề khác, ý định sâu sắc nhất của chúng ta được tìm thấy trong các nguyên tắc và chuẩn mực mà chúng ta đề cao trong công việc của mình. Như bạn có thể nghi ngờ, tôi ủng hộ các nguyên tắc và định nghĩa được quy định trong các hướng dẫn của IPCC. Chúng được xây dựng một cách chu đáo, riêng biệt và cẩn thận nhất. Phải thừa nhận rằng, nhìn lại lịch sử, tôi nghĩ rằng thiết bị ghi nhớ nhỏ của mình đã hoạt động tốt. Nhưng chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm với các nghị định thư và tiêu chuẩn KNK khác hiện có. Mỗi người trong số họ sẽ là khôn ngoan khi xem xét lại liệu họ có đủ lý do để bổ sung hoặc khác biệt với thực tiễn tốt của IPCC hay không. Tôi cho một, không tìm thấy bất kỳ.

 [1] Xem hướng dẫn của IPCC để định lượng độ không đảm bảo bằng cách sử dụng đánh giá của chuyên gia, trang 19

[2] Các loại khuôn khổ kế toán môi trường thường được mô tả bằng cách tiếp cận kế toán theo phương pháp luận và ranh giới ước tính của chúng. Để tìm hiểu thêm về sự phân biệt giữa các phương pháp phân bổ và phương pháp hệ quả trong không gian tính toán KNK, hãy xem: https://KNKins Định nghĩa.org/2021/04/21/the-most-important-KNK-accounting-concept-you-may-not -có-nghe-của-sự-phân-biệt-do-hậu-quả-

[3] Ý nghĩa mức độ cao hơn của tính minh bạch được minh họa bằng cách một số nghị định thư sao chép lời kêu gọi về tính minh bạch trong các định nghĩa của chúng về các nguyên tắc khác.

[4] Thật không may, nhiều người trở nên nhầm lẫn với nguyên tắc "nhất quán", nguyên tắc này chỉ giới hạn trong khái niệm có một chuỗi thời gian nhất quán của các ước tính qua các năm hoặc tần suất phân tích khác. Nguyên tắc chất lượng này được hướng dẫn nội bộ đối với mỗi ước tính và / hoặc kiểm kê. Về mặt kỹ thuật, mục tiêu là có xu hướng chuỗi thời gian cho mỗi ước tính phát thải hoặc kiểm kê là không sai lệch về mặt thống kê. Không nên nhầm lẫn nguyên tắc này với các cách sử dụng thông tục khác của thuật ngữ nhất quán chẳng hạn như tuân thủ các quy tắc kế toán nhất định hoặc nguyên tắc so sánh riêng biệt giữa các kiểm kê phát thải cho các đơn vị riêng biệt.

[5] Một bài đăng trên blog sắp tới sẽ đi sâu hơn về câu hỏi này.

KHÁI NIỆM KẾ TOÁN KNK QUAN TRỌNG NHẤT MÀ BẠN CÓ THỂ CHƯA NGHE NÓI ĐẾN: SỰ PHÂN BIỆT DO HẬU QUẢ

Các chuyên gia môi trường, các nhà hoạch định chính sách và các nhà xây dựng tiêu chuẩn thường không phân biệt được hai loại phương pháp tính toán KNK chính [1] - các phương pháp này phù hợp với các mục đích cơ bản khác nhau. Sử dụng sai loại phương pháp có thể dẫn đến việc ra quyết định không tốt - và thật không may, điều này xảy ra quá thường xuyên.

Nhiều người thực hiện kế hoạch KNK sẽ dập tắt các phương pháp 'quy kết', tạo ra các kiểm tra phát thải - ví dụ: kiểm tra KNK của công ty, kiểm tra KNK quốc gia và đánh giá sản phẩm đời sống truyền thông. Thông thường những người thực hiện nhầm lẫn cho rằng phân bổ là loại phương pháp duy nhất và cố gắng sử dụng các phương pháp đó để trả lời các câu hỏi mà họ không thể và không nên sử dụng để trả lời - không hạn chế như một hành động auto giảm thiểu làm giảm lượng khí thải.

Một loại KNK khác phương pháp tính toán về cơ bản là 'do hậu quả', nhằm mục đích định lượng sự thay đổi phát triển các công việc quyết định hoặc có thể gây quỹ. Ví dụ bao gồm kế toán cấp dự án và đánh giá vòng đời làm hậu quả. Loại phương pháp này là gấp đôi nhưng khi được sử dụng như kế hoạch 'can thiệp'.

Hình 1 cung cấp một cái nhìn tổng thể về hầu hết các phương pháp tính toán KNK và cho biết liệu chúng ta làm kết quả hay làm hậu quả.

Hình 1. Phân loại vật lý KNK tính toán phương pháp là 'phân bổ' hoặc 'làm hậu quả'

Để đưa ra một ví dụ thực tế về lý do tại sao khác biệt quan trọng: Ngành công nghiệp rượu whisky của Scotland đã bắt đầu sử dụng bã ngũ cốc từ quá trình cất giữ tự nhiên vì nó thay thế cho việc sử dụng sử dụng của họ thạch hóa tự nhiên. Với sự thay đổi về này tự nhiên, lượng phát KNK được báo cáo trong kiểm tra KNK của công ty giảm giá trị. Tuy nhiên, những người nuôi dưỡng trước đây sử dụng bã ngũ cốc thức ăn gia súc thì nay phải mua thêm hạt đậu nành, điều này làm tăng trưởng hạt đậu và góp phần vào màn hình rừng ở nước đang mở rộng sản xuất nông nghiệp của họ. Quyết định chuyển đổi dữ liệu có thể có sự tốt đẹp trong phạm vi trình bổ sung phân tích của một công ty, nhưng phương pháp bổ sung kế toán như vậy sẽ không thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi nào về lượng khí thải do quyết định bên ngoài biên giới kiểm tra của công ty.

Hợp tác đích mục tiêu của các quy tắc và hệ thống phương pháp

Các phương pháp phân bổ thích hợp để phân bổ 'ngân sách carbon' cho các thực thể vì theo lý thuyết, chúng có thể được 'tính tổng' bằng tổng lượng phát thải toàn cầu bằng nhau (ví dụ: tổng của tất cả các kiểm kê quốc gia phải xấp xỉ với tổng lượng phát thải toàn cầu và tổng của tất cả các phát thải phạm vi quốc gia 1 nên xấp xỉ tổng lượng phát thải trực tiếp quốc gia) mà không tính hai lần hoặc bỏ sót. Các phương pháp phân bổ thường cung cấp các quy tắc rõ ràng để xác định một tập hợp các nguồn và bể chứa cụ thể và phân bổ 'quyền sở hữu' hoặc 'trách nhiệm' cho các thực thể khác nhau. Ví dụ, đối với kiểm kê phát thải quốc gia, quy tắc ranh giới là tất cả các phát thải / loại bỏ thực tế xảy ra trong biên giới lãnh thổ của quốc gia. Quy tắc như vậy có thể được áp dụng với mức độ đảm bảo cao và do đó thích hợp cho việc tuân thủ quy định hoặc các mục tiêu ràng buộc pháp lý.

Theo cách này, các phương pháp kết quả không xác định phạm vi trách nhiệm liên quan đến một thực thể, vì chúng quan tâm đến các tác động của các quyết định cụ thể.

Các vấn đề nảy sinh khi các phương pháp phân bổ được sử dụng để thông báo các quyết định nhằm giảm phát thải KNK vì các phương pháp phân bổ không cho chúng ta biết về những hậu quả xảy ra bên ngoài ranh giới kiểm kê xác định của đơn vị. Do đó, các quyết định có thể mù quáng trước các tác động gián tiếp và các tác nhân có thể bị nhầm lẫn trong việc thực hiện các hành động nhằm giảm lượng phát thải do đơn vị của họ quy định trong khi vô tình làm tăng lượng phát thải toàn cầu.

Thay vào đó, các hệ thống phương pháp nên được sử dụng để cung cấp thông tin cho các công ty quyết định giảm phát thải, vì chúng tôi cung cấp thông tin về sự thay đổi toàn hệ thống hoặc toàn bộ yêu cầu về lượng phát thải do quyết định hoặc có thể từ bỏ (ví dụ: họ thiết lập giới hạn tính toán lớn đến mức cần thiết để bắt tất cả các chất tác động trực tiếp và gián tiếp). Quay lại ví dụ về công ty rượu whisky Scotland của chúng tôi, công việc áp dụng đúng cách tính KNK do hậu quả để ước tính tác động của công việc sử dụng bã ngũ cốc năng lượng sinh học sẽ dẫn đến việc mở rộng phạm vi đánh giá đánh giá để bao gồm các gián tiếp tác động, bao gồm tất cả các tác động trung gian thông tin qua thị trường và loại trừ các nguồn đánh giá và bể chứa không bị ảnh hưởng bởi quyết định.

Tính năngCác phương pháp phân bổCác phương pháp kết quả
Mục đích kế toánPhân bổ trách nhiệm cho các đơn vị đối với lượng khí thải / loại bỏ phát sinh từ các nguồn / bể chứa cụ thể; để thiết lập hạn ngạch phát thải và / hoặc theo dõi lượng khí thải theo thời gian.Định lượng sự thay đổi trong toàn hệ thống về lượng khí thải / loại bỏ do một quyết định hoặc can thiệp gây ra.
Nguyên tắc thiết lập ranh giớiRanh giới được xác định bởi một bộ quy tắc chuẩn, thường dựa trên các kết nối vật lý giữa mỗi thực thể và nguồn phát xạ hoặc các loại bỏ bể chứa. Ví dụ, đối với kiểm kê quốc gia, quy tắc là tất cả các nguồn và tồn tại trên thực tế trong phạm vi quyền tài phán lãnh thổ của một quốc gia.Ranh giới được xác định bởi thông số can thiệp và đầu ra (ví dụ, phát thải khí nhà kính) được nghiên cứu (tức là bao gồm tất cả và chỉ các nguồn và bể chứa thay đổi do quyết định hoặc can thiệp được nghiên cứu).
Loại 'thay đổi' có thể được tính đếnThay đổi so với năm / thời kỳ cơ sở.Thay đổi so với đường cơ sở được dự đoán, phản thực tế (tức là bạn sẽ xảy ra chuyện gì nếu không có quyết định hoặc can thiệp được nghiên cứu).
Hồi tố hoặc tương laiNói chung, các phương pháp quy ước được áp dụng hồi tố (cũ), nhưng đây không phải là đặc điểm cần thiết của các phương pháp quy ước và chúng có thể được áp dụng cho các tình huống trong tương lai.Nói chung, các phương pháp hệ quả được áp dụng để thông báo cho các quyết định trong tương lai (trước đó), nhưng đây không phải là một tính năng cần thiết của các phương pháp hệ quả và chúng có thể được áp dụng để đánh giá tác động của các quyết định / can thiệp trong quá khứ (trước đó).
Thông tin đầu raLượng khí nhà kính có thể đo được về mặt vật lý được giải phóng vào và / hoặc loại bỏ khỏi khí quyển.Sự thay đổi ước tính về lượng phát thải KNK đối với và / hoặc loại bỏ khỏi bầu khí quyển do một quyết định hoặc can thiệp cụ thể gây ra, so với đường cơ sở phản thực tế (không thể đo lường được về mặt vật lý).
Bảng 1. Tóm tắt các đặc điểm chính và cách sử dụng thích hợp của các phương pháp quy kết và hệ quả

Các vấn đề chung

Điều đáng chú ý là sự phân biệt do hậu quả - quy kết vẫn chưa được các nhà quản lý KNK công nhận đủ rộng rãi. Các chính phủ hoặc công ty thường xuyên thực hiện các hành động giảm thiểu biến đổi khí hậu vì làm như vậy làm giảm lượng khí thải trong một ranh giới quy định mà không xem xét đúng mức các hậu quả trên toàn hệ thống.

Một sai lầm khác đôi khi xảy ra là trộn lẫn các yếu tố của các phương pháp tiếp cận theo quy luật và hậu quả trong một phương pháp hoặc phân tích duy nhất, chẳng hạn như bao gồm các giá trị phát thải tránh được trong phạm vi kiểm kê lượng phát thải và loại bỏ thực tế. Ví dụ, một sai lầm đã từng có trong hướng dẫn của chính phủ Vương quốc Anh (Anh) về tính toán KNK của doanh nghiệp là sử dụng hệ số phát thải âm đối với chất thải tái chế do tránh phát thải từ các bãi chôn lấp. Các kết quả có vấn đề vì chúng không phù hợp để quản lý ngân sách carbon vì chúng không tính tổng lượng phát thải và kết quả kiểm kê cũng không cho thấy tổng thay đổi trên toàn hệ thống do các quyết định hoặc can thiệp cụ thể gây ra.

Phần kết luận

Điều quan trọng là cần cả hai phương pháp quy định và kết quả - với mỗi phương pháp đều được sử dụng cho hợp tác đích mục tiêu của họ. Các bổ trợ phương pháp có thể được sử dụng để phân bổ trách nhiệm, thiết lập các mục tiêu giảm thiểu và theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu trong các giới hạn. Nhưng bất kỳ hành động nào nhằm mục tiêu giảm lượng khí cần được kiểm tra theo phương pháp có hệ thống tính toán để đảm bảo họ không làm tăng lượng khí thải bên ngoài ranh giới kiểm tra một cách vô ý thức. Hơn thế nữa, bạn nên nghi ngờ bất kỳ tuyên bố nào liên quan hoặc ngụ ý rằng các hoạt động được thực hiện đến “giảm phát thải” chỉ dựa trên báo cáo kiểm tra KNK theo quy định.Các tuyên bố như vậy cần được hỗ trợ với các tác động ước tính bằng cách sử dụng một hệ thống phương pháp kết quả được hợp nhất.

You cannot copy content of this page