Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ NHÀ KÍNH
Nghị định và thông tư liên quan đến giảm nhẹ khí nhà kính tại Việt Nam
Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.
Số, ký hiệu 06/2022/NĐ-CP Ngày ban hành 07-01-2022 Ngày có hiệu lực 07-01-2022 Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Lê Văn Thành Trích yếu Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
CHI TIẾT
Thông tư 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
Số hiệu 01/2022/TT-BTNMT, Người ký Thứ trưởng Lê Công Thành, Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu, Nội dung Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
CHI TIẾT

You cannot copy content of this page