Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
kiemkeknk
CHƯƠNG 2: CÁCH TIẾP CẬN THU THẬP DỮ LIỆU
By kiemkeknk | | 0 Comments |
Các tác giả Justin Goodwin (Anh), Mike Woodfield (Anh) Mirghani
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HƯỚNG DẪN 2006
By kiemkeknk | | 0 Comments |
Các tác giả Kristin Rypdal (Na Uy), Newton Paciornik (Brazil)
Các lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
By kiemkeknk | | 0 Comments |
Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh
CEMS-HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ NHÀ KÍNH LIÊN TỤC
By kiemkeknk | | 0 Comments |
CEMS-HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ NHÀ KÍNH LIÊN TỤC Tổng
Hệ số phát thải khí nhà kính – Cơ sở dữ liệu hệ số phát thải (EFDB)
By kiemkeknk | | 0 Comments |
Hệ số phát thải khí nhà kính là gì? Việc
Kiểm kê khí nhà kính – Hướng dẫn và Quy trình phát triển Kiểm kê KNK
By kiemkeknk | | 0 Comments |
Hướng dẫn và Quy trình phát triển Kiểm kê KNK
Khí nhà kính là gì?
By kiemkeknk | | 2 Comments |
Khí giữ nhiệt trong khí quyển được gọi là khí nhà kính. Phần này cung cấp thông tin về phát thải và loại bỏ các khí nhà kính chính đến và đi từ khí quyển.

You cannot copy content of this page