Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
Nhu Phan Quynh
MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG BÙ ĐẮP? Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI HAY CỐ Ý MÙ QUÁNG?
By Nhu Phan Quynh | | 0 Comments |
TSVCM-Có rất nhiều cuộc thảo luận về những thách thức
ĐẠI DỊCH NÀY ĐÃ LÀM GÌ TỔ CHỨC CỦA BẠN?
By Nhu Phan Quynh | | 0 Comments |
KNK - Năm ngoái, các cộng đồng ở khắp mọi
VAI TRÒ CỦA THÍCH ỨNG TRONG VIỆC THÚC ĐẨY GIẢM PHÁT THẢI LÀ GÌ?
By Nhu Phan Quynh | | 0 Comments |
Giảm phát thải - Như bạn đã nhận thức rõ,
ĐỒNG BỘ HÓA GIẢM THIỂU CARBON VÀ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
By Nhu Phan Quynh | | 0 Comments |
CARBON-Đại dịch COVID-19 đã nhấn chìm thế giới và gây

You cannot copy content of this page