Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
báo cáo khí nhà kính
VAI TRÒ CỦA ỨNG DỤNG TRONG SỰ THÚC ĐẨY GIẢM BỚT LÀ GÌ?
By Thuy Nguyen Thi Thu | | 0 Comments |
VAI TRÒ CỦA ỨNG DỤNG TRONG SỰ THÚC ĐẨY GIẢM
BẠN THỰC SỰ CẦN NHỮNG GÌ ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHUYÊN GIA KNK?
By Thuy Nguyen Thi Thu | | 0 Comments |
Tại Viện Quản lý Khí nhà kính (GHGMI), đạo đức
PHỤ LỤC 8A. 2 BẢNG BÁO CÁO
By Thuy Nguyen Thi Thu | | 0 Comments |
Bảng Tóm tắt Bảng A (1/6) Bảng Tóm tắt Bảng

You cannot copy content of this page