Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
IPCC 2006
CHƯƠNG 5: TÍNH NHẤT QUÁN CỦA CHUỖI THỜI GIAN
By Nhu Phan Quynh | | 0 Comments |
Các tác giả William Irving (Mỹ) Hideaki Nakane (Nhật Bản)
CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC HẠNG MỤC CHÍNH
By Nhu Phan Quynh | | 0 Comments |
Các tác giả Anke Herold (Đức), Suvi Monni (Phần Lan)
CHƯƠNG 3: ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO
By Nhu Phan Quynh | | 0 Comments |
Các tác giả Christopher Frey (HOA KỲ), Jim Penman (Vương

You cannot copy content of this page