Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
kiểm kê khí nhà kính
PHỤ LỤC 8A. 2 BẢNG BÁO CÁO
By Thuy Nguyen Thi Thu | | 0 Comments |
Bảng Tóm tắt Bảng A (1/6) Bảng Tóm tắt Bảng
MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG BÙ ĐẮP? Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI HAY CỐ Ý MÙ QUÁNG?
By Nhu Phan Quynh | | 0 Comments |
TSVCM-Có rất nhiều cuộc thảo luận về những thách thức
ĐẠI DỊCH NÀY ĐÃ LÀM GÌ TỔ CHỨC CỦA BẠN?
By Nhu Phan Quynh | | 0 Comments |
KNK - Năm ngoái, các cộng đồng ở khắp mọi

You cannot copy content of this page